CZ
DE

Úvod  » ocelové konstrukce


OCELOVÉ KONSTRUKCE

Na zakázku vyrobíme jakékoliv ocelové konstrukce. Klademe důraz na kvalitu zpracování a také na kvalitu povrchové úpravy.

 


Nabízíme Vám ovšem nejen výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Naší náplní je také stavební zámečnictví. Jedná se o různé zámečnické stavební prvky menšího, ale i většího charakteru jako je např. zábradlí, markýzy, přístřešky, ploty, brány, branky a jiné.

Kontaktujte nás. Zpracujeme Vám cenovou nabídku, navrhneme nejoptimálnější řešení pro Vaši stavbu a odvedeme kvalitní práci, jak v oblasti dodávky ocelových konstrukcí, tak v oblasti zámečnických prvků.

TYPY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Svařované ocelové konstrukce 
Tyto konstrukce jsou nejčastěji využívané, z hlediska ekonomičnosti stavby totiž nemají tak velké nároky na velikost základových patek a tím je celá stavba levnější. 

 

Svařované konstrukce

Příhradové konstrukce 
Dříve se tyto konstrukce nejčastěji využívaly, dnes se vyrábí již podstatně méně, protože oproti svařované konstrukci zabírají v montované hale mnoho místa a stavba tak není prostorově využita jako u svařované ocelové konstrukce. Do základů přenáší mnohem více tlaků, tudíž základy jsou větší a stavbu to velmi prodražuje. Samotná ocelová konstrukce je ale levnější než svařovaná. Celkové náklady na investici jsou ovšem mnohem vyšší. Sloupy ocelové konstrukce jsou navíc vetknuté, tzn. že konstrukci nelze v budoucnu přemístit jako u kloubového spoje. 

Příhradové konstrukce

 

VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE

Každé výrobě ocelové konstrukce předchází projekt pro ocelovou konstrukci. Projekt se vytvoří na základě požadavku investora. Pro výrobu konstrukce je nutná příprava výrobní dokumentace, podle které jsou výrobci schopni konstrukci přesně vyrobit. 

Výrobní dokumentace ocelové konstrukce vždy vychází ze statického výpočtu, vycházející z norem a předpisů např. eurokódů a nebo sněhových oblastí atd. Statiku ocelové konstrukce počítá statik - autorizovaná osoba pro ocelové konstrukce. 

Následně se objednávají u dodavatele hutního materiálu jednotlivé ocelové profily pro ocelovou konstrukci. Poté jsou jednotlivé kusy profilů nařezány dle tzv. řezného plánu. Následně dochází ke kompletaci ocelové konstrukce. Jednotlivé položky jsou smontovány až na místě realizace.

 

 Výroba

FUNKCE NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Konstrukce též kostra či skelet má ve stavebnictví dvě základní funkce: 
- zajišťuje pevnost, tuhost, stabilitu a ochranu
- slouží jako základ pro montáž dalších součástí a prvků 
Nosná konstrukce tedy plní analogickou úlohu jakou hraje u živých organismů kostra.
Copyright © 2006 - 2024 Ladislav Podzimek | ocelové konstrukce, stavební zámečnictví | www.podzimekcb.cz | GDPR