CZ
DE

Úvod  » certifikace


CERTIFIKACE

Naše firma byla certifikována LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

 

LL-C

 

 

Ocelové konstrukce vyrábíme a montujeme ve výrobních skupinách EXC2 a EXC3.

EN 1090-1:2009+A1:2011EN 1090-1:2009+A1:2011EN 1090-1:2009+A1:2011-ENEN 1090-1:2009+A1:2011-EN

EN 1090-1:2009+A1:2011

 

Tato norma platí pro provádění ocelových stavebních konstrukcí a stanoví požadavky na posuzování shody konstrukčních dílů. Stanoví základní požadavky na zpracování systému řízení výroby, na postupy posuzování shody, provádění dohledu, značení výrobků a mnohé další.

 
Copyright © 2006 - 2024 Ladislav Podzimek | ocelové konstrukce, stavební zámečnictví | www.podzimekcb.cz | GDPR